ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
                            تلفن:    32867906-32867907-32867909-026 
 
عنوان نام شماره تماس داخلی ایمیل سازمانی
حوزه مدیریت
مدیرکل فتانه شکرالهی f.shokrollahi@isiri.gov.ir
مسئول دفتر مدیرکل نسرین بخشی 109 n.bakhshi@isiri.gov.ir
کارمند دفتر مدیرکل حسن امینی 109
مسئول حراست فائض مرادی 108 f.moradi@isiri.gov.ir
اداره امور حقوقی،پاسخگویی به شکایات و روابط عمومی
کارشناس اداره امورحقوقی و پاسخگویی به شکایات استان البرز و روابط عمومی اعظم رسولی 145 a.rasouli@isiri.gov.ir
کارشناس اداره امورحقوقی و پاسخگویی به شکایات استان البرز معصومه محمدی 146 m.mohamadi@isiri.gov.ir
اداره امور تدوین، آموزش و ترویج استاندارد
سرپرست اداره امور تدوین، آموزش و ترویج استاندارد ذاکر آقاکشی پور
 
143 z.aghakeshipour@isiri.gov.ir
 
کارشناس اداره امور تدوین، آموزش و ترویج استاندارد مهدی مجتهدی 123 m.mojtahedi@isiri.gov.ir
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آمنه منصوردهقان 124 a.dehghan@isiri.gov.ir
اداره امور آزمایشگاه ها
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها استان البرز نادیا حسن زاده 136 n.hasanzadeh@isiri.gov.ir
 کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها نسیم فرهادی 150 n.farhadi@isiri.gov.ir
 کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها نرگس هاشمی 121 n.hashemi@isiri.gov.ir
 کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها ملیحه یاقوت 137 m.yaghoot@isiri.gov.ir
اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
رئیس اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها سید غلامرضا بنی احمد 177 gh.baniahmad@isiri.gov.ir
کارشناس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها ساجده صخراوی 119 s.sakhravi@isiri.gov.ir
کارشناس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها جواد قربان زاده 133 j.ghorbanzadeh@isiri.gov.ir
کارشناس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها کاظم دهقان 163 k.dehghan@isiri.gov.ir
کارشناس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها سید مهدی حسینی 179 m.hosseini@isiri.gov.ir
کارشناس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها شهرام کرمی 141 sh.karami@isiri.gov.ir
اداره تائید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
رئیس اداره تائید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت نادیا حسن زاده 136 n.hasanzadeh@isiri.gov.ir
کارشناس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت هانیه میرزا ابوطالبی
 
125 h.abotalebi@isiri.gov.ir
 
کارشناس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت محبوبه سلگی
 
160 m.solgi@isiri.gov.ir
 
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد بابک تهلوی 157 b.tahlavi@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد مهدی خورشیدی 151 m.khorshidi@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد مهدی غنیمتی 162 m.ghanimati@isiri.gov.ir
کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد هادی گودرزوند 152 h.godarzvand@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد حمیدرضا مرندی مقدم 139 h.marandi@isiri.gov.ir
کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد الهام آقابابایی 150 e.babae@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد فریبا یادگاری 149 f.yadegari@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اسماعیل حسن پور 144 e.hasanpour@isiri.gov.ir
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد نازنین مصلح 142 n.mosleh@isiri.gov.ir
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی رمضان اکبری 33266146 r.akbari@isiri.gov.ir
کارشناس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی زینب بایرامی 33266145 z.bairami@isiri.gov.ir
کارشناس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی محبوب اسدی 33266145 m.asadi@isiri.gov.ir
اداره امور مالی
مسئول اداره امور مالی افسانه نادری 130 a.naderi@isiri.gov.ir
کارشناس اداره امور مالی نجمه خوشکام 305 n.khoshkam@isiri.gov.ir
 
کارمند اداره امور مالی  علیرضا ثنایی دین 132 a.sanae@isiri.gov.ir
 
کارمند اداره امور مالی  فاطمه زهرا مومنی 128 f.momeni@isiri.gov.ir
کارشناس درامد لیلا قیداریان 158 l.gheidarian@isiri.gov.ir
اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی
مسئول اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی احمد قادریان 127 a.ghaderian@isiri.gov.ir
کارگزین نجمه خوشکام 305 n.khoshkam@isiri.gov.ir
مسئول دبیرخانه منیژه امیرکافی 117 m.amirkafi@isiri.gov.ir
کارمند دبیرخانه احسان یاوری 118 e.yavari@isiri.gov.ir
کارمند اداره امور اداری مهدی اسود 131 m.asvad@isiri.gov.ir
کارشناس آمار و برنامه ريزي معصومه محمدی 129 m.mohamadi@isiri.gov.ir
بایگان ام البنین آزمایش 153 o.azmayesh@isiri.gov.ir