1396/1/19 شنبه
جمعه 4 تیر 1400   10:50:22
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 4 تیر 1400 09:47:39

اداره صادرات و وادرات

1396/5/16 دوشنبه


سوالات متداول


شناسنامه خدمتواحد سازمانی ارائه خدمت:
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استان البرز

نام مسئول ارائه خدمت:
رمضان اکبری رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استان البرز

رویه ارائه شکایت

هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت

مدت زمان دریافت خدمت:
بین یک ساعت تا یک هفته

قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:


فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال 1396
تعیین ماهیت
فرایند ثبت برند/کالا
اموال تملیکی

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:

مراحل گردش کار

تلفن:02633266146


 
بيشتر
.