1396/1/19 شنبه
جمعه 4 تیر 1400   12:13:23
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 4 تیر 1400 10:58:13

1399/10/21 یکشنبه
نماز ومهدویت 
آموزش نماز
1399/10/21 یکشنبه
 مشارکت در امر مسجد سازی در مناطق محروم (مجمع خیرین مسجد ساز) 

1396/5/30 دوشنبه
  1.                                                  

همایش نماز و فضای مجازی:
به استحضار مي رساند همايش نماز وفضاي مجازي توسط ستاداقامه نماز استان البرز در سالن اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان وبا حضور جناب آقاي سرگزي معاونت محترم فرهنگي وآموزشي ستاد اقامه نماز كشور وائمه جماعات ودبيران شوراي اقامه نماز استان البرز ودانشجويان  وفعا لان وياوران نمازو... درمورخ 96/05/22 برگزار گرديد.بيشتر
.