1396/1/19 شنبه
جمعه 4 تیر 1400   12:41:03
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 4 تیر 1400 10:58:13

اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها

1396/11/16 دوشنبه


 سوالات متداولشناسنامه خدمت

واحد سازمانی ارائه خدمت:اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها استان البرز

نام مسئول ارائه خدمت: سید غلامرضا بنی احمد رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها استان البرزرویه ارائه شکایت
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:
تعرفه های آسانسور
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
مراحل گردش کار:

نمودار نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت همکف
نمودار نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
نمودار پلمپ گذاری
فلوچارت فرایند صدور گواهی تاییدیه تجهیزات شهربازی
فلوچارت مراحل دریافت گواهینامه و تاییدیه آسانسور


اپلیکیشن موبایل:
شما می توانید با استفاده از اپلیکشن موبایل طراحی شده نسبت به ثبت نتیجه در اوزان سنگین و ثبت نتایج باسکول اقدام نمایید این اپلیکشن برای گوشی هایی با سیستم عام اندروید مناسب می باشد و برای بازرسان فعال در زمینه اوزان سنگین برای ثبت نتیجه قابل استفاده می باشد 
32867906-32867907-32867909-026  داخلی 177

 
بيشتر
.