رییس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد البرز گفت: تعداد آزمایشگاه های همکار دارای گواهی 17025، در استان البرز؛ روند افزایشی دارد

رییس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد البرز ، از افزایش تعداد آزمایشگاههای همکار مستقر در این استان، که موفق به اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ شده اند، خبر داد!

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرزنادیا حسن زاده ، رییس اداره امور آزمایشگاه های استان ، اعلام کرد: به منظور پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 17025 در آزمایشگاههای همکار، و با توجه به اعلام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  و بر اساس برنامه اعلام شده به آزمایشگاه ها، تاکنون تعداد 40 آزمایشگاه همکار مستقر در سطح استان  البرز ، موفق به اخذ یا تمدید گواهی 17025شدند.
حسن زاده ، یادآور شد: فرآیند پیاده سازی این الزامات توسط تعدادی دیگر از آزمایشگاه ها نیز در دست اقدام است، که با توجه به برنامه اعلامی، به تدریج بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.

وی، با بیان اینکه؛ هر آزمایشگاه مسئولیت دارد؛ فعالیتهای آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد، که الزامات این استاندارد، رعایت شود و خواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی یا سازمان هایی که این آزمایشگاه ها را به رسمیت می‌شناسند، نیز برآورده کنند، افزود: این استاندارد شامل؛ دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی است. که برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس ISO 17025 است.ش