اخبار اداره کل البرز بيشتر

تفاهم نامه همکاری اداره کل استاندارد البرز با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، تفاهم نامه همکاری میان اداره کل استاندارد البرز و دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منعقد شد. فتانه شکرالهی مدیر کل استاندارد البرز در این جلسه در خصوص نحوه نظارت ها و فرایند صدور پروانه استاندارد ، همچنین نحوه ردیابی صحت علامت مندرج در زیر علامت استاندارد توضیحاتی را ارائه نمودند .شکرالهی در مورد استاندارد حلال و حد مجاز آلاینده های محصولات کشاورزی به عنوان فعالیتهای نوین استاندارد یاد کردند. گلدانساز رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، ضمن ابراز خرسندی از ارتباطاتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و ثمره آن ارتقاء سطح  علمی و پژوهشی و اهداف گسترده دیگر خواهد بودگفت : تحقیقات گسترده در سراسر دنیا نشان داده است فعالیتهای مشترک و تیمی که در خصوص موضوعات تخصصی ارائه میشود مبنای علمی گسترده تری خواهند داشت.گلدانساز پیشنهاد داد جهت بررسی ریز فعالیتهایی که میتوان در قالب این تفاهم نامه انجام داد  بهتر است کارگروه 4 نفره ای تشکیل و بررسی های تخصصی تری صورت پذیرد. او در انتها یادآور شد : استفاده از آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه ، شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و استفاده از توان علمی اساتید در تدوین استاندارد و دریافت پروانه کارشناسی استانداردرا از جمله فعالیتهای مهمی دانست که میتوان در این راستا انجام داد. این تفاهم نامه مشتمل بر 5 ماده تنظیم و طرفین آن را  امضاء نمودند.                     

سایر تصاویر: