رویدادهای مهم بيشتر

آغاز فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه در سال 1400

با سلام بدينوسيله به اطلاع كليه واحدهاي توليدي استان البرز مي رساند كه فرآيند انتخاب واحد هاي نمونه در سطح البرز از تاريخ 400/03/17 از طريق سامانه سينا آغاز شده است. واحدهاي متاقضي مي توانند با مراجعه به سامانه سينا و ورود اطلاعات در اين سامانه در فرآيند انتخاب واحدهاي نمونه شركت نمايند.