ارتباط با ما
 
آدرس:میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی استاندارد، ساختمان شماره 16- اداره کل استاندارد استان البرز
  تلفن:    32867906-32867907-32867909-026                         
                                  
  فکس:                              32867922-026

صندوق پستی:                    1163-31535
 
تلفن رسیدگی به شکایات:               1517
شماره پیامک:                         30008246 

ایمیل:                         alborz@isiri.gov.ir