اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه َتولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمت می رساند، انتشار هر گونه اطلاعات برای معرفی کالاها و خدمات از طریق رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، فضای مجازی و ...که حاوی اطلاعات نادرست باشد و موجب فریب و اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود، ممنوع و مشمول بند ۵ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که اذعان می دارد" تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمات به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و با تایید سازمان ملی استاندارد ایران کند، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات با حکم دادگاه محکوم می شود" و و نیز بر اساس تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازاتهای اسلامی ( هر کسی عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی و بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد)، به مراجع قضایی معرفی و به حکم محاکم صالحه مجازات می گردد. 
در همین راستا، اصحاب فرهیخته رسانه و مسئولین صدا و سیما، به جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و احقاق حقوق شهروندان، از تبلیغ برای این گونه واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد پروانه استاندارد و یا فاقد تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران، جلوگیری نمایند. 
 
روابط عمومی و اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد استاندارد استان البرز