وبینار ملاحظات سلامتی و ایمنی غذاهای تراریخته

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، نخستین وبینار آموزشی با موضوع "ملاحظات سلامتی و ایمنی غذاهای تراریخته" با همکاری این اداره کل با  همکاری سرای نوآوری فناوری مواد دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد

سید مهدی حسینی رییس اداره آموزش و ترویج استاندارد گفت: در ابتدای این وبینار دکتر مشاک دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی کرج نسبت به ارائه موضوعات آشنایی با ارگانیسم های تراریخته (گیاهان زراعی، حیوانات، میکروارگانیسم ها و غذای حاصل از آنها ) و تاریخچه تولید و مصرف محصولات تراریخته در ایران و جهان توضیحاتی را ارائه نمودند سپس دکتر مختاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد در خصوص قوانین، مقررات و استاندارد های بین المللی برای کنترل ایمنی غذاهای تراریخته و ملاحضات ایمنی و سلامت مواردی را ایراد نمودند. حسینی گفت: گواهینامه های آموزشی برای همکاران این اداره کل و سایر شرکت کنندگان در دوره، طی روزهای آتی صادر خواهد شد.