بسته حمایتی حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال 1400 (تولید - پشتیبانی ها - مانع زدایی ها)

در سال تولید - پشتیبانی ها - مانع زدایی ها و به منظور حمایت از کالای ایرانی و تسهیل فضای کسب و کار و با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن، با استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، بسته حمایتی صادر شده از سازمان ملی استاندارد ایران بازنگری و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا اعلام گردید.
 فایل بسته‌ی حمایتی حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار