اخبار اداره کل البرز بيشتر

یک شهر بازی در ماهدشت استان البرز پلمب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز،محمد حسین طاهری از پلمب وسایل بازی یک شهربازی در ماهدشت استان البرز خبر داد.طاهری گفت :فرزندان ما جهت گذراندن اوقات فراغت و با اطمینان خاطر از صحت عملکرد و استاندارد بودن وسایل ،به شهربازی ها مراجعه می نمایند و این وظیفه خطیر بر عهده دستگاه های نظارتی من جمله استاندارد بوده که به شهروندان اطمینان بخشی نماییم. مدیر کل استاندارد البرز در تکمیل این خبر افزود: در این راستا ۷وسیله شهربازی ماهدشت در استان البرز پلمب شد.طاهری خطاب به شهروندان گفت: هنگام استفاده از وسایل شهربازی ها حتما به دستورالعمل نصب شده در کنار هر دستگاه و تاییدیه استاندارد آن توجه نموده و در صورت مشاهده عدم اعتبار تاییدیه و یا نداشتن تاییدیه استاندارد از دستگاه های مجموعه استفاده ننموده و مراتب را از طریق شماره ۱۵۱۷ یا ۰۲۶۳۲۸۶۷۹۲۷ به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل منعکس نمایند.