رویدادهای مهم بيشتر

مدیر کل استاندارد استان البرز گفت :

طرح نظارت بر اجرای خدمات توزیع گاز مایع سیلندری در لوازم گاز سوز خانگی در البرز اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز،  یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، نظارت بر اجرای خدمات توزیع گاز مایع سیلندری مورد مصرف در لوازم گاز سوز خانگی می باشد.
محمد حسین طاهری مدیر کل استاندارد استان البرز گفت : طبق روش اجرایی صدور، تمدید، تجدید، تعلیق، ابطال و پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، بازرسی ادواری سالیانه از این مراکز خدماتی جایگاه ها و تأسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع صورت می گیرد. مدیرکل استاندارد استان گفت: در حال حاضر توزیع گاز مایع سیلندری به منظور استفاده در خودرو به عنوان سوخت، ممنوع می باشد، وی افزود: عواقب ناشی از مصرف غیر قانونی آن، بر عهده مصرف کننده می باشد. وی در ادامه یادآور شد : خدمات جایگاه ها و تأسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع، طبق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران، اجباری بوده و تولید، تمرکز، عرضه و فروش مخازن گاز مایع، بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ممنوع می باشد.
مدیرکل استاندارد البرز، در پایان با اشاره به اقدام سریع مراکز خدمات سیلندر پرکنی گاز مایع فاقد علامت استاندارد ایران برای دریافت مجوزهای استاندارد خاطر نشان کرد ، که در صورت توزیع فرآورده بدون مجوز استاندارد، تخلف محسوب شده و وفق قانون و مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.