رویدادهای مهم بيشتر

ارجاع پرونده سرسره آبی استخر دانش کرج به مرجع قضایی

روابط عمومی اداره کل استاندارد البرز: پرونده "سرسره آبی استخر دانش کرج" به مرجع قضایی ارجاع شده است
درپی انعکاس مطلبی در "یکی از رسانه ها" با عنوان "آیا استخر دانش کرج استاندارهای لازم را کسب کرده است"، روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز اعلام کرد: مطابق ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید کالا و ارائه خدمات بدون پروانه استاندارد یا تاییدیه آن، جرم محسوب می شود و سازمان ملی استاندارد ایران بر محصولات و کالا هایی نظارت می نماید که مشمول استاندارد اجباری است.
در این اطلاعیه تصریح شده است مطابق قوانین مصوب، نظارت بر استخر از وظایف این اداره کل نبوده‌است و صرفا اخذ گواهینامه استاندارد برای تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری می باشد لذا فقط تجهیزات سرسره  آبی استخر مذکور مشمول استاندارد اجباری بوده و همچنین مطابق ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه استاندارد "کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند" و لذا طبق این قانون  سایر نهادهای مسئول در این حوزه باید پاسخگو باشند.
این اطلاعیه می افزاید: به لحاظ عدم تمدید گواهینامه استاندارد سرسره آبی در استخر دانش کرج، مراتب از طریق اداره کل استاندارد استان قبلا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و در این راستا نیز پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل شده است.